"Opgewekt en opgeladen de toekomst tegemoet"

Het voornemen van 2018 van hoveniersbedrijf het Klaverblad was en is: iedere investering wordt een duurzame. Woorden zijn omgezet in daden: de eerste zonnepanelen zijn geplaatst en eigen energieopwekking is van start gegaan. “We gaan opgewekt en opgeladen de toekomst tegemoet”, vertelt eigenaar David de Leeuw.

Het Klaverblad investeert duurzaam

Bedrijfsvoering is 1…

De installatie van de zonnepanelen, zelf energie opwekken, zelfvoorzienend, meter die terugloopt…het zorgt er allemaal voor dat het voornemen van 2018 zich verankert in de bedrijfsvoering. “We voeren gesprekken met leveranciers om het gereedschap te verbeteren, duurzamer te maken. Meer elektrisch aangestuurd, minder geluidsoverlast. Geen fossiele brandstoffen meer. En als deze omzetting (nog) niet mogelijk blijkt: groene diesel in plaats van gewone. Het zijn niet allemaal even grote stappen op duurzaamheidsvlak, maar bij elkaar betekent het toch wel wat.”

Resultaat in de tuinen is 2…

En deze gedachtegang gaat verder dan alleen de interne bedrijfsvoering. Ook klanten genieten van de tuinaanleg en -onderheid met duurzame insteek en ervaring. Tuinrenovatie met bestaand materiaal en onkruidbeheersing zonder chemicaliën zijn een paar voorbeelden voor bestaande tuinen. “Gemeentelijke verordeningen zorgen ervoor dat de tuinaanleg van nieuwe tuinen letterlijk binnen bepaalde perken moet blijven” legt David uit. “Erfafscheiding met klimop en minder bestrating zijn daar voorbeelden van. Bijkomend voordeel: meer groenbeleving zorgt voor meer rust, het thuisgevoel wordt ermee versterkt.”

Met stip op 3: De Groene Long…

Een bijzonder initiatief leidt tot een mooie samenwerking tussen een aantal duurzaam getinte ondernemers in Best. “De Groene Long is groeiende. Een project waar onder andere zonnepanelen, gras en grazers bij elkaar komen. Een goed onderbouwd plan: ecologisch, met biodiversiteit en duurzaam groen. Daar geeft de natuur ons terug wat we nodig hebben: zuurstof. En daar gaat dan mijn groene hart weer van kloppen.”

De eerste zonnepanelen zijn geplaatst